Garanti Koşulları

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve kullanım kılavuzunda belirtilen bilgiler dikkate alınarak kullanıldığında 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın onarım süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın Yeliz Alkış 6genfikirler  Tasarım Atölyesi ‘ne bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Yeliz Alkış 6genfikirler Tasarım Atölyesi tarafından yapılacaktır.

Malın;

   • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde birden fazla kez arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
   • Onarımı için gereken azami sürenin aşılması,
   • Firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın onarımının mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.
   • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

  Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;

   • Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda
   • Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda
   • Malın Yeliz Alkış 6genfikirler Tasarım Atölyesi dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda
   • Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi veya ambalajının tekrar kullanılamayacak durumda olması durumunda
   • Firmamız  dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda
   • Ürünün tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, ürün için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar
   • Arıza veya hasar, Yeliz Alkış 6genfikirler Tasarım Atölyesi’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa
   • Arızalı ürünün parçalarının değişiminin Yeliz Alkış 6genfikirler Tasarım Atölyesi haricinde ve/veya Yeliz Alkış 6genfikirler Tasarım Atölyesi garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda

  6. Cihazla beraber verilen kampanya dahilinde ki hediye ürünler garanti kapsamı dışındadır.

7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Yeliz Alkış 6genfikirler Tasarım Atölyesi’nin düzenleyeceği raporla belirlenir

8. Garanti Süreçleri ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.